Ефективна реклама як дієвий метод залучення споживача

Сьогодні неможливо уявити життя без реклами, адже вона є невід’ємною частиною життя сучасного суспільства. Реклама щодня безпосередньо чи опосередковано здійснює вплив на більшість населення через те, що поширена всюди: в Інтернеті, газетах, журналах, на телебаченні, радіо, рекламних щитах, у транспорті. Реклама ефективно працює в соціальних мережах, через системи масової розсилки, електронної пошти тощо.

Хоч більшість означених прикладів відображає тенденцію переходу реклами на електронні ресурси, проте поліграфічна продукція в силу технологічного розвитку залишається актуальною та затребуваною на ринку рекламно-інформаційних послуг.

Поширення інформаційно-комунікаційних технологій (далі ІКТ) уможливило дизайн та створення рекламної продукції на місцях: вдома, в офісах, організаціях тощо. Проте, все частіше постає питання якості дизайну. Цей фактор напряму впливає на ефективність реклами, дію на кінцевого споживача і в свою чергу породжує думку про неефективність поліграфічної продукції. Це протиріччя визначає актуальність даної статті, а саме питання створення якісної реклами як методу ефективного залучення споживачів. Зокрема будемо акцентувати увагу на важливості якісного дизайну, концептуального  підходу у створенні реклами.

Поліграфічна компанія «Друкуй – ваша онлайн-поліграфія» володіє необхідними інструментами підготовки рекламної продукції.

 На балансі підприємства сучасні друкувальні машини офсетного, широкоформатного, цифрового та фотодруку. В штаті – висококваліфікований, професійний персонал. Компанія розвивається у декількох напрямках, одним із яких є реалізація проекту онлайн-замовлень поліграфічної продукції на порталі drukuy.com.ua призначений створювати ефективний інформаційно-комунікаційний місток між компанією та кінцевим замовником. Ефективність такого містка характеризується часом від початку замовлення до отримання клієнтом готової продукції, ознайомленням з умовами співпраці, взаєморозумінням між клієнтом і замовником.

Замовник може обрати необхідний товар та матеріал:

1. Широкоформатний друк:

банер, банерна сітка, самоклеюча плівка, просвітний чи глянцевий папір, фотошпалери, бігборди, сітілайти, фотошпалери, друк на художньому полотні.

2. Цифровий друк:

візитка, календар, флаєр, листівка,  А6, А5, А4, А3, SRA3 та ін.

3. Офсетний друк (друк збірними тиражами чи понтонний друк):

візитки, календарі, єврофлаєри, самоклеючий папір, формати А6, А5, А4, А3, А2, А1 та ін.

4. Друк фото сувенірної продукції:

друк на чашках (надаємо широкий вибір), друк на футболках, друк на пазлах, друк на флягах, келихах, друк на керамічних виробах (чашки, тарілки, плитки тощо), друк на подушках, підставках для чашок, ковбиках для комп’ютерної миші і т.ін.

Виготовлення того чи іншого виду рекламної, подарункової продукції в компанії «Друкуй» проходить певні технологічні етапи, в яких важливе місце займає підготовка макету, інформаційної моделі рекламного продукту, який виконується у відповідних графічних редакторах, з дотриманням певних правил. Правильність підготовки макету впливає на термін виконання готового рекламного носія, а якість дизайну на ефективність майбутньої реклами. На нашому порталі онлайн-замовлень у розділі сайту Наші рекомендації можна ознайомитися з технічними вимогами до макетів, способами надсилання та прив’язування макету до замовлення, умовами та термінами замовлення та виконання, способами оплати і т.ін.

Технічній підготовці макету, який здійснює замовник,  передує вибір концепції реклами, стилю, колірної гами, врахування способів залучення уваги споживачів, які є важливими складовими ефективності майбутньої рекламної продукції. Про деякі аспекти підготовки рекламної продукції поговоримо далі.

Отже, реклама несе в собі інформацію, зазвичай подану у стислій, художньо вираженій формі, емоційно забарвлену і доводить до cвідомості й уваги потенційних споживачів суттєві факти і відомості про товар чи послугу. Реклама являється частиною масової культури, так як вона є популярною серед різних верств суспільства, зорієнтована на те, щоб привернути увагу, сподобатися всім. Але врахування способів залучення уваги споживача є одним з найбільш суттєвих факторів в концепції реклами. В тлумачних словниках знаходимо визначення терміну «реклама», що походить від латинського слова reklamare – «голосно кричати» або «сповіщати»: так Стародавній Греції та Римі оголошення голосно викрикували чи зачитувалися на площах та в інших людних місцях.

Існує  немало визначень реклами. Реклама – це відображення культури сучасності, і найкраща реклама веде культуру вперед. Основною метою реклами є передача інформації, супроводжуючи її емоційним оформленням, реклама повинна торкнутися інтересів і установок споживача, створити спонукальні мотиви. Застосовувані в сучасних умовах способи реклами різноманітні, багато з них технічно досконалі, мають складну класифікацію за призначенням, місцем застосування, характером використання, ступенем емоційного і психологічного впливу на людей.

Серед основних методів залучення уваги споживача, які слід враховувати при розробці дизайну, необхідно виокремити:

  • унікальність торгової пропозиції: дизайнер повинен чітко зрозуміти ціль реклами, предмет реклами. Якщо ціль, завдання, аудиторія не визначені – дизайн можна відкласти.
  • повторюваність: важливий момент, який слід розуміти, адже від цього залежить чи це багаторазова публікація або прокат одного і того ж рекламного послання без змін або з такими змінами, які залишають в недоторканності загальний стиль і емоційний зміст; 
  • інтенсивність: визначається наявністю елементів тексту чи зображення, які слід виділити;
  • рух: людина влаштована таким чином, що вміє домислювати розвиток зупиненого миті. Фотографії або малюнки, що демонструють предмет реклами в дії (у русі), збуджують цю здатність і обов’язково привернуть увагу;
  • контрастність: найбільш ефективні для цього багатобарвний друк, незвичайного виду шрифти заголовків, оригінальні методи художнього оформлення. Колір, що виділяє важливі частини реклами, збільшує її запам’ятовуваність на 26% в порівнянні з чорно-білою. Реклама, надрукована в чотири фарби, помітніше чорно-білої вже на 69%;
  • розмір: широке поняття, що охоплює розмір тексту, символів, заголовка, самого оголошення, рекламного видання тощо;
  • емоційність: будь-яка реклама повинна викликати тільки позитивні емоції. Позитивні емоції згасають дуже повільно, набагато повільніше, ніж негативні. Якщо реклама порушила у споживача позитивну емоцію, він несвідомо перенесе її і на інші повідомлення фірми. Позитивна емоція може привести до того, що випадковий читач з часом перетвориться на постійного, а отже, в потенційного клієнта..

 Дієвим способом, особливо у поліграфії, є шрифт. Існує декілька правил з використання шрифтів у рекламі, а саме:

  • найкраще сприймаються чорні букви на жовтому фоні, зелений і червоний 
  • на білому; жирний шрифт створює відчуття надійності, стабільності і ваговитості.

Наприклад, він широко використовується для реклами нерухомості, автомобілів, великих масових товарів тощо; чорні літери на білому фоні споживач сприймає як позитивну рекламу, а ось білі на чорному – як негативну; небажаними для сприйняття є червоні літери на зеленому тлі; помаранчеві та сині – на білому, червоні – на жовтому.

Тобто, вибір шрифту зазвичай здійснюється фахівцями в області реклами, дизайнерами, художниками, які для кожного випадку підбирають або створюють певний шрифт. Головне завдання – привернути увагу людини, а також виділити найголовніше (для цього використовуються різні варіації колірної гами). Кожен вид шрифту повинен викликати у споживача певні емоції. А це означає, що шрифт слід підбирати різний, в залежності від конкретного випадку (виду товару чи послуги). Використані зображення повинні лише підсилювати сприйняття інформації, тобто повинні бути доречними та в якісному виконанні.

Реклама органічно вписалася в життя людей. За даними статистики, кожен день споживач стикається з трьомастами рекламними оголошеннями, переглядає понад ста рекламних роликів. І щороку отримує по прямій поштовій розсилці близько тисячі інформаційно-рекламних матеріалів. 

Вплив реклами – це безперервний, постійний і складний процес. Німецький психолог Т. Каніг, який проводив дослідження щодо повторного впливу реклами, зазначив: «У перший раз читач не помічає оголошення. Вдруге зауважує, але не прочитує. Втретє читає, але машинально. У четвертий раз обдумує прочитане. У п’ятий раз говорить про нього зі своїми друзями. В шостий раз у читача з’являється думка, а, може, піти дізнатися більше. У сьомий раз річ купується».

Таким чином, для вирішення цього питання використовуються методи психологічного підходу в створенні дизайну. Ґрунтуються ці методи на загальних принципах психології людини, на принципах роботи свідомості і підсвідомості, на особливостях сприйняття людиною навколишнього світу та інформації, яку несе це навколишнє середовищу. Поставивши перед собою мету – повністю заволодіти зовнішньою і внутрішньою увагою людини, надійно закріпити в її пам’яті інформацію, дизайнер реклами повинен враховувати всі аспекти в комплексі: і зорові, і слухові, і асоціативні особливості сприйняття.

Більш розлогіше теми психологічних, емоційних, інтелектуальних аспектів впливу реклами  на споживача ми торкнемося у наступних публікаціях. Переглянути товари 

 

Comments are closed.